June 6, 2024
Motortrivia Team (10510 articles)

Toyota Dream Car Art Contest 2024 ประกาศผลการแข่งขัน

ภาพ : สุพรรณี ยังอยู่

●   นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีในโครงการ โตโยต้า รถยนต์ในฝัน : Toyota Dream Car Art Contest 2024 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ Toyota ALIVE ถ.บางนา-ตราด กม. 3

●   โครงการในปี พ.ศ. 2567 จัดขึ้นต่อเนื่อง การประกวดแบ่งออกเป็น 3 รุ่นระดับอายุ ประกอบด้วย (1) ระดับอายุต่ำกว่า 8 ปี (2) ระดับอายุ 8 – 11 ปี (3) ระดับอายุ 12 – 15 ปี

●   รางวัลการประกวดระดับประเทศในแต่ละระดับอายุ ได้แก่ (1) รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท โล่รางวัล และประกาศนียบัตร พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2) รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 20,000 บาท โล่รางวัล และประกาศนียบัตร (3) รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 10,000 บาท โล่รางวัล และประกาศนียบัตร และ (4) รางวัลชมเชย 7 รางวัล ทุนการศึกษา 2,000 บาท และประกาศนียบัตร

นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

●   โตโยต้ารถยนต์ในฝัน หรือ Toyota Dream Car Art Contest เป็นโครงการประกวดภาพวาดระบายสีระดับโลก จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทย ให้เยาวชนได้มีโอกาสในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลาง ภายใต้หัวข้อ “รถยนต์ในฝัน” ให้เยาวชนรุ่นใหม่เกิดความสนใจในเทคโนโลยี และนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาส สนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ให้พัฒนา ก้าวไกลสู่เวทีระดับสากล

●   สำหรับการประกวดระดับประเทศคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการที่ยอดเยี่ยมที่สุด ในแต่ละรุ่นจำนวน 3 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 9 ผลงาน และประกาศผลผู้ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีในเดือนมิถุนายน 2567 โดยผู้ชนะการประกวดระดับประเทศ รางวัลที่ 1-3 ของทุกรุ่นอายุ รวม 9 ผลงาน ได้รับสิทธิ์ส่งเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับโลก

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

●   นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวในพิธีมอบรางวัลว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 13 ปี ที่ผ่านมา บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย มุ่งหวังให้เด็ก และเยาวชนไทย ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ รวมถึงพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ โดยเน้นที่การแสดงออก ทางด้านจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพระบายสี และในทุกปีเราได้สนับสนุนเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะ ด้วยการคัดเลือกผลงานส่งเข้าประกวดระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น หลายปีที่ผ่านมาเยาวชนไทยของเรา สามารถคว้ารางวัลระดับโลก และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้รวมทั้งสิ้นถึง 43 รางวัล ซึ่งรางวัลนี้สามารถนำไปต่อยอดเป็นผลงานใน portfolio สมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย และเป็นเกียรติคุณติดตัวต่อไปได้อีกด้วย”

●   นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้แก่โครงการฯ และเยาวชนไทย ที่ได้รับพระราชทานพระวโรกาสจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด TOYOTA Dream Car Art Contest 2024 ในระดับประเทศ สำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของทั้ง 3 รุ่น ในส่วนของทางโครงการฯ จะมอบทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่เยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และมอบประกาศนียบัตรพร้อมทุนการศึกษา เป็นรางวัลชมเชย อีก 7 รางวัล ในทุกรุ่นการแข่งขัน

●   นายศุภกร กล่าวถึงกิจกรรมใหม่ในปีนี้ว่า “ในปีนี้ โครงการเราได้จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ การจัด School Art Camp เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการนำความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะไปประยุกต์ใช้ ให้กับเยาวชน ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ยิ่งไปกว่านั้นเรายังขยายพื้นที่การจัดกิจกรรมไปยังโรงเรียนประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี เพื่อให้เด็กๆได้ร่วมถ่ายทอดจินตนาการไปกับเรา รวมถึงเรายังได้ร่วมกับผู้แทนจำหน่าย จัดกิจกรรมที่โชว์รูมในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชน และโรงเรียนในหลายๆจังหวัด”

●   “พิเศษกว่านั้นหลังจากการประกาศรางวัลในวันนี้ โตโยต้าจะนำผลงานน้องๆ จำนวน 30 ผลงาน ไปจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 20-31 สิงหาคม 2567 เพื่อให้ผลงานของเยาวชนไทย ได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และสร้างความภาคภูมิใจให้กับน้องๆ เยาวชนไทยอีกด้วย”

●   นายศุภกร กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของโครงการนี้ว่า “โอกาสนี้ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณความร่วมมืออย่างดี จากกระทรวงศึกษาธิการ ในการสนับสนุนการร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ และส่งผลงานของโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งโรงเรียนรัฐบาล และเอกชน และขอขอบคุณกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการสนับสนุนการขยายแผนกิจกรรมที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงราชวิถี ให้โครงการของเราได้มีโอกาสเติมเต็มความฝัน เเละจินตนาการ ให้กับน้องๆเพิ่มเติม”

●   “และสุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่าน ร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศในการประกวดระดับประเทศ จะเป็นตัวแทนเยาวชนไทย ส่งผลงานเข้าแข่งขันในระดับโลก ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยกันนะครับ ขอบคุณครับ”

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวด

  • ประธานคณะกรรมการ ดร. สังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร

คณะกรรมการ

  1. ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. ดร.ปทุมมา บำเพ็ญทาน อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  3. อาจารย์ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร หัวหน้าภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  4. คุณศิริวรรณ เต็มผาติ ที่ปรึกษาโครงการฯ Conceptual Designer Ink Studio

ผลการประกวด Toyota Dream Car Art Contest 2024 รุ่นระดับอายุไม่เกิน 8 ปี

●   รางวัลชนะเลิศ : ผลงานชื่อ “รถโลกหอม” ด.ญ. ณกัญญา คงรักษาคุณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จ.กรุงเทพฯ / สถาบันสอนศิลปะบ้านสีโป้ว สตูดิโอ สาขาจุฬาสามย่าน

“รถโลกหอม” ด.ญ. ณกัญญา คงรักษาคุณ

●   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1: ผลงานชื่อ “รถต้นไม้” ด.ญ. ชณัญชิฎา ชีวกานนท์ โรงเรียนกวงฮั่ว จังหวัดระยอง / สถาบันสอนศิลปะบ้านสีโป้ว สตูดิโอ สาขาชลบุรี

“รถต้นไม้” ด.ญ. ชณัญชิฎา ชีวกานนท์

●   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2: ผลงานชื่อ “รถจรวดช่วยชีวิต” ด.ช. ธชย บุญปัญญาธนาชัย โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม จังหวัด กรุงเทพฯ

“รถจรวดช่วยชีวิต” ด.ช. ธชย บุญปัญญาธนาชัย

รุ่นระดับอายุ 8-11 ปี

●   รางวัลชนะเลิศ : ผลงานชื่อ “Lunch Car for Children” ด.ญ. วริศรา สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

“Lunch Car for Children” ด.ญ. วริศรา สัมฤทธิ์

●   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1: ผลงานชื่อ “รถพลังงานแสงอาทิตย์” ด.ช. ปรเมศวร์ ฮดฤาชา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา จังหวัดเลย สถาบันสอนศิลปะบ้านสีโป้ว สตูดิโอ สาขาเลย

“รถพลังงานแสงอาทิตย์” ด.ช. ปรเมศวร์ ฮดฤาชา

●   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2: ผลงานชื่อ “Nature Car” ด.ญ. เกศชฎาพร คุ้มบ้าน โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จังหวัดชลบุรี

“Nature Car” ด.ญ. เกศชฎาพร คุ้มบ้าน

รุ่นระดับอายุ 12-15 ปี

●   รางวัลชนะเลิศ : ผลงานชื่อ “รถตะเพียนกู้ภัยพลังงานสะอาด” ด.ญ. ชวิศา ปาละมะ Global Indian International School จังหวัดปทุมธานี

รถตะเพียนกู้ภัยพลังงานสะอาด” ด.ญ. ชวิศา ปาละมะ

●   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1: ผลงานชื่อ “รถไฟทางน้ำ พิทักษ์ความยากไร้” ด.ญ. ศิชาพร นิ่มปาน โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

“รถไฟทางน้ำ พิทักษ์ความยากไร้” ด.ญ. ศิชาพร นิ่มปาน

●   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2: ผลงานชื่อ “Little Whale” นางสาว สโรชา การจนารักพงค์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“Little Whale” นางสาว สโรชา การจนารักพงค์

●   สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และร่วมลุ้นผลงานของเยาวชนไทยในระดับโลกผ่านทาง Facebook : Toyota Dream Car Art Contest หรือ Website : www.toyota.co.th/toyotadreamcarthailand หรือ โทร. 095-741-6959 ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถรุ่นต่างๆ ของโตโยต้าในประเทศไทย เชิญได้ที่ Website : www.toyota.co.th