June 1, 2024
Motortrivia Team (10501 articles)

Volvo จัดอบรมเสริมทักษะยานยนต์ไฟฟ้า ยกระดับวิชาชีพด้านยานยนต์

ประชาสัมพันธ์

●   วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย จัดงานอบรมเสริมทักษะด้านยานยนต์ไฟฟ้าแก่คณะครูและนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ คณะครูจาก สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จำนวนรวมกว่า 40 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าและมอบทักษะด้านภาคปฏิบัติ นำโดย คุณถนอมศักดิ์ สันทนาประสิทธิ์, ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารประสบการณ์ลูกค้า และคุณพิเชษฐ์ ทีโส, ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ตัวแทนจาก บริษัท วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันที่ 10 เมษายน 2567, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในวันที่ 21, 23 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ คลังสินค้าและศูนย์จัดอบรมแบบครบวงจร Volvo Car Thailand Central Distribution & Training Center

●   เพื่อต่อยอดทักษะและพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่ครูและนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ วอลโว่ คาร์ ได้จัดเตรียมการบรรยายด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่คณะครูและนักเรียนในหัวข้อ การเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงาน และเรียนรู้อุปกรณ์ปฏิบัติงานไฟฟ้าแรงสูง, เรียนรู้เทคโนโลยีในรถไฟฟ้า เช่น ระบบ ADAS และระบบการวินิจฉัยในรถ (VIDA), การเชื่อมต่อระบบแบตเตอรี่ในรถไฟฟ้า, การตัดและการเชื่อมต่อระบบแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงสูง และ การเรียนรู้เทคโนโลยีของรถไฟฟ้าในรุ่น Volvo EX30

●   การจัดอบรมนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพยานยนต์และพัฒนาบุคลากรในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ รวมถึงส่งเสริมให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม นำไปถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาต่อไปในอนาคต

●   ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับวอลโว่ได้ที่ Website – www.volvocars.com/th หรือ Facebook – facebook.com/volvocarsth หรือ LINE – Volvo Cars Thailand หรือเยี่ยมชม Volvo Studio Bangkok ได้ที่ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม และ เยี่ยมชม Volvo Downtown Store ได้ที่ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มสเฟียร์ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวอลโว่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 02-161-4144

●   สำหรับลูกค้าวอลโว่ปัจจุบัน สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าวอลโว่เท่านั้นได้ที่ typeform.com/VolvoExperience       ●

Tags CSR, Volvo