CSR Activities

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email129views Press Release   ●   เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้รับรางวัลองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นระดับทองจาก หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM – American Chamber of Commerce in Thailand) ประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการยกย่องจาก

Total: 797 797Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email116views ภาพ : สุพรรณี ยังอยู่   ●   ภัยหนาวถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ประชาชนชาวไทยผู้เขาหรือผู้ที่อยู่บนพื้นที่สูงทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรืออีสานได้รับความเดือดร้อนเป็นประจำทุกปี ส่งผลให้เกิดการเจ็บไข้ ป่วย หรือเสียชีวิตจากอากาศหนาว กองทุน

Total: 1 1Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email30views Press Release   ●   บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย มร. โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ทีมผู้บริหาร และพนักงานมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ที่รัฐ

Total: 1 1Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email111views Press Release   ●   บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดกิจกรรมเพื่อสังคม Priceless Menu for Priceless Opportunities ชวนลูกค้าทุกท่านเข้ามารับประทาน

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email104views Press Release   ●   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ เป็นระยะเวลา ๗๐ ปีนับเป็นพระมหากษัตริย์ ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย และประวัติศาสตร์โลก ด้วยพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ ทำให้คนทั่วโลกต่าง

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email101views Press Release   ●   กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย คุณวิลาวัณย์ ไทยสงคราม ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท

Total: 610 610Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email602views Press Release   ●   เอ.พี. ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย จุดพลังฝันให้เด็กไทยเติบโตสู่การเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ ด้วยการจัดกิจกรรมการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage challenge ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559 เพื่อเปิด

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email325views Press Release   ●   กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์แห่งการเป็นนิติบุคคลที่ดีของสังคมไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาพิเศษประจำปี 2559 ให้แก่นิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ รวม

Total: 1 1Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email316views Press Release   ●   นางสาวชาลิน นานา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ส่งมอบสนามเด็กเล่นจากยางใช้แล้วของมิชลิน ประกอบด้วย อุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ จากยาง ในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส

Total: 1 1Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email53views Press Release   ●   มร. เคียวอิจิ ทานาดะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนข้าวสารและข้าวเปลือกจาก โรงสีข้าวรัชมงคล 170 ตัน พร้อมพนักงานโตโยต้าและ