Manufacturer : Fisker Inc.

Total: 54 54Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email409viewsPosted by : AREA 54   ●   ดูเหมือนว่าชุดแบตเตอรี่แพคชนิด Solid-State หรือ “Solid-state design” จะมีหลายบริษัทต้องการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ให้เร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นข่าวจากทางฝั่ง โฟล์คสวาเกนในช่วงปี 2015 หรือการประกาศของ โตโยต้าในช่วงกลางปี 2017 ที่ผ่านมา

Total: 734 734Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email88views Posted by : AREA 54   ●   Wanxiang Group กลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ผู้ถือสิทธิ์ทรัพย์สินทุกชนิดของ Fisker Automotive ประกาศเตรียมผลิตรถยนต์ plug-in hybrid รุ่นแรก “Karm

Total: 710 710Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email126views Posted by : AREA 54   ●   Henrik Fisker กลับมาอีกครั้งอย่างเต็มรูปแบบ ตัวบริษัทพร้อมแล้วในนาม Fisker, Inc. และเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่ตามคำบอกเล่าของเขาก็น่าจะพร้อมแล้วเช่นกัน เนื่องจากไม่กี่ ชม. ที่ผ่านมา (นับจากเวลาส่งต้นฉบับ) ฟิสเคอร์ ได้ปล่อย

Total: 990 990Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email164views Posted by : AREA 54   ●   หลังการทำตลาดของ Karma Automotive ภายใต้การดูแลของ Wanxiang Group เริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายปี 2015 Henrik Fisker อดีตผู้ให้กำเนิดรถสปอร์ตกรีน plug-in hybrid Fisker Karma ที่ยังคงมีงานออกแบบออกมาเป็นระยะ อาทิ