Manufacturer : Zarooq

Total: 406 406Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email601views Posted by : AREA 54   ●   Zarooq Motors บริษัทผู้ผลิตรถสมรรถนะสูงจากดูไบ เตรียมจำหน่ายรถรุ่นแรกนับจากการเปิดตัวบริษัทในปี 2015 ใช้ชื่อว่า Zarooq SandRacer 500GT ซูเปอร์คาร์ยกสูงที่ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วบนผืนทราย