Tag "กฟภ."

286viewsประชาสัมพันธ์ ●   นิสสัน ประเทศไทย และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประกาศความร่วมมือผ่านข้อตกลงร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมรองรับการชาร์จพลังงานสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าภาคครัวเรือน เพื่อลูกค้า นิสสัน ลีฟ ในพื้นที่ต่างจังหวัด ทั่วประเทศ ●   บันทึกความเข้าใจระหว่างสองหน่วยงานฉบับนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน เพื่อทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าสามารถเข้าถึงคู่มือการใช้งานและบริการสำหรับระบบอัดประจุไฟฟ้า การฝึกอบรมทักษะทางเทคนิค รวมถึงจุดบริการอัดประจุไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะ ●   “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลมาบูรณาการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้พัฒนา PEA VOLTA Platform เพื่อรองรับโครงข่ายการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยคาดการณ์ว่า รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า” นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าว ●   “กฟภ. ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บท ซึ่งสนับสนุนการติดตั้งสถานีชาร์จ ให้มีความครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ