Tag "กราฟีน"

425viewsPress Release   ●   ฟอร์ดประกาศเตรียมนำวัสดุระดับนาโน 2 มิติ กราฟีน (Graphene) มาใช้ในงานชิ้นส่วนยานพาหนะเป็นครั้งแรกของวงการยานยนต์ โดยก่อนหน้านี้ ทั้งสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์กีฬาบางชนิด ก็เคยใช้กราฟีนเป็นส่วนประกอบมาแล้ว โดยในช่วงที่ผ่านมา กราฟีนได้สร้างความตื่นเต้นให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์