Tag "กรุงเทพประกันภัย"

340viewsPress Release   ●   แรบบิท ไฟแนนซ์ ร่วมกับ กรุงเทพประกันภัย เปิดตัวแคมเปญ “แคร์ คุ้ม ทุกไลฟ์สไตล์” ขยายโอกาสให้ลูกค้าทั่วประเทศเข้าถึงประกันภัยที่มีความคุ้มค่า และมีทางเลือกหลากหลายที่สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม เจาะตลาดคนรุ่นใหม่โดยผ่านรูปแบบประกันภัยที่สื่อสารให้เข้าใจง่าย