Tag "กู๊ดเยียร์ ออโต้แคร์"

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email134views Press Release   ●   บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ในกรุงเทพฯ โดยมี มร. ฟินบาร์ โอคอนเนอร์ (Finbarr O’Connor) กรรมการผู้จัดการ แถลงผลการดำเนินงาน

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email53views Press Release   ●   กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย รับปีใหม่ 2560 เพิ่มสิทธิประโยชน์โปรแกรม Worry Free ขับขี่ปลอดภัย (Worry Free Assurance) มอบสิทธิพิเศษและอำนวยความสะดวก

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email65views Press Release   ●   กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 (สมุทรปราการ) สานต่อโครงการฝึกอบรมด้านเทคนิคขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 – 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้ได้จัดการฝึกอบรมการซ่อมรถยนต์ขั้นสูง