Tag "ข้าวขวัญถุง"

103views Press Release   ●   มร. เคียวอิจิ ทานาดะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนข้าวสารและข้าวเปลือกจาก โรงสีข้าวรัชมงคล 170 ตัน พร้อมพนักงานโตโยต้าและ