Tag "ความคุ้มครองการชดเชยการโจรกรรม"

Total: 22 22Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email47views Press Release   ●   ข่าวการทุบกระจกรถหรืองัดแงะรถ แล้วขโมยทรัพย์สินมีค่าในรถไปนั้น เกิดขึ้นกันบ่อยๆ โดยเฉพาะตามที่จอดรถต่างๆ หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับสุภาพสตรีที่ต้องขับรถไปโดยลำพัง ควรจะต้องทำอย่างไรจึงจะมั่นใจได้ว่า การเดินทางจะมีความ