Tag "ซีอีโอ ฟอรัม"

69views Press Release   ●   มร. เวล ฟาร์กาลี (Wail Farghaly) กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทเจนเนอรัล มอเตอร์ส ในประเทศไทย และเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทยกล่าวในงานประชุมซีอีโอ