Tag "ซีอีโอ ฟอรัม"

Total2 2Facebook Line 0Twitter 0Email57views Press Release   ●   มร. เวล ฟาร์กาลี (Wail Farghaly) กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทเจนเนอรัล มอเตอร์ส ในประเทศไทย และเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทยกล่าวในงานประชุมซีอีโอ