Tag "ตรวจสภาพยางรถยนต์"

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email150views ภาพ : สุพรรณี ยังอยู่   ● มิชลิน ผนึกกำลังกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ มูลนิธิเมาไม่ขับ เดินหน้ารณรงค์การขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลหยุดยาวอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมตรวจสภาพรถยนต์และยางฟรี ให้กับรถตู้โดยสารสาธารณะ ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2561

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email167views Press Release   ●   มิชลินจับมือบางจากฯ พร้อมใจร่วมเคียงข้างทุกนาทีสำคัญของผู้ใช้รถใช้ถนน จัดให้บริการตรวจเช็คสภาพยางรถยนต์ฟรี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการขับขี่อย่างปลอดภัยในช่วงหน้าฝนและช่วงเทศกาลหยุดยาว

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email92views Press Release   ●   บริษัท ดันลอป ไทร์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรม Dunlop Tire Safety Campaign ปีที3 ครั้งที่ 6 เพื่อให้ความรู้เรื่องยางรถยนต์ บริการตรวจสภาพยางรถยนต์ฟรี อาทิ ตรวจสภาพการสึกหรอของดอกยาง แรงดันลมยาง บริการเติมลมยาง พร้อมให้

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email117views Press Release   •   บริษัท ดันลอป ไทร์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรม Dunlop Tire Safety Campaign ปีที่ 3 ให้ความรู้เรื่องยางรถยนต์ บริการตรวจสภาพยางรถยนต์ฟรี อาทิ ตรวจสภาพการสึกหรอของดอกยาง แรงดันลมยาง บริการเติมลมยาง พร้อมให้คำปรึกษา วิธี