Tag "ตะกร้อ"

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email127viewsภาพ : จันทนา เจริญทวี   ●   นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายวีระพล นาคะประวิง ผู้แทนกรมพลศึกษา และ นายภีมะ ฮัดเจสสัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขัน

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email117views Press Release   ●   พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ ร่วมกับ นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์ อุปนายกและเหรัญญิกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย และ นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง