Tag "ตะกร้อ"

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email81views Press Release   ●   พันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ ร่วมกับ นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์ อุปนายกและเหรัญญิกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย และ นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง