Tag "ตัวแทนจำหน่ายฟูโซ่"

1.6KviewsPress Release   ●   เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ดีซีวีที ต้อนรับ บริษัท ภาวีกิต ทรัค เซลส์ จำกัด ในฐานะผู้จำหน่ายรถบรรทุกฟูโซ่อย่างเป็นทางการ ซึ่งภาวีกิตฯ เป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับบริษัทเอเชีย ทรัค เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของรถบรรทุกฟูโซ่ในประเทศไทย และเพื่อรองรับตลาด

563viewsPress Release   ●   เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ดีซีวีที แต่งตั้ง บริษัท บีเคเค คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิล จำกัด เป็นผู้จำหน่ายรถบรรทุกฟูโซ่อย่างเป็นทางการ โดยโชว์รูมแรกของบีเคเคฯ ขนาด 4 ไร่ตั้งอยู่บนถนนเทพารักษ์ ซึ่งเป็นศูนย์บริการครบวงจร ทั้งการขาย การให้บริการซ่อมบำรุงรักษา