Tag "ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า"

219viewsประชาสัมพันธ์ ●   แกร็บ ผู้นำด้านซูเปอร์แอพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงจัดตั้ง เครือข่ายการเดินทางในเมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Smart Mobility Alliance Network) พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองด้านขนส่งระบบมวลชนผ่านเครือข่ายดังกล่าว ตั้งเป้าลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนตัวลงร้อยละ 35 ภายใน 5 ปี รวมทั้งยังมุ่งลดมลพิษ และแก้ไขปัญหาการจราจรในจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ●   อีกหนึ่งความมุ่งมั่นต่อความร่วมมือครั้งนี้ คือการนำเสนอโซลูชั่นส์ด้านการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและสะอาดยิ่งขึ้น แกร็บจึงได้เปิดตัว แกร็บตุ๊กตุ๊ก ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสริมความครบครันด้านบริการผ่านแอพพลิเคชั่นแกร็บให้แก่ผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยทางเลือกในการเดินทางที่รวดเร็ว ปลอดภัย และไร้มลพิษ นอกจากนี้ ยังเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่รายใหม่ของแกร็บตุ๊กตุ๊ก ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ที่ได้รับประโยชน์จากการที่ต้นทุนการประกอบอาชีพลดลงกว่าร้อยละ 80

441viewsPress Release   ●   ล็อกซเล่ย์ประกาศความพร้อมทำตลาดยานยนต์ไฟฟ้า ล่าสุดนำร่องส่งตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าชิมลางในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ หวังภาครัฐสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าจริงจัง ช่วยลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง และแก้ปัญหาฝุ่นควันพิษในอากาศ