Tag "ทดลองขับ Subaru"

Total: 75 75Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email1.5Kviewsเรื่อง – ภาพ : นาธัส แสงสุริยะ ● ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด จัดให้สื่อมวลชนได้ทดลองขับรถเอนกประสงค์รุ่นล่าสุด ซูบารุ ฟอเรสเตอร์ ใหม่ ประกอบจากโรงงานในเมืองไทย ระยะทางรวมประมาณ 220 กิโลเมตร มีรถให้ทดลองขับ 2 รุ่นย่อย คือ รุ่นพื้นฐาน 2.0i-L และรุ่นกลาง 2.0i-S ซึ่งทีมงานมอเตอร์ทริเวีย มีโอกาสได้ทดลองขับ ส่วนรุ่นสูงสุด 2.0i-S ES ที่มาพร้อมระบบ EYESIGHT