Tag "ทดลองขับ Subaru"

Total48 48Facebook Line 0Twitter 0Email1.1Kviewsเรื่อง : นาธัส แสงสุริยะ • ภาพ : ซูบารุ ประเทศไทย ●   ย้อนหลังไปเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด เคยจัดให้สื่อมวลชนได้ทดลองขับรถเอนกประสงค์รุ่นล่าสุด ซูบารุ ฟอเรสเตอร์ ใหม่ ประกอบจากโรงงานในเมืองไทย รุ่นย่อย 2.0i-L และ 2.0i-S ล่าสุดทีมงานมอเตอร์ทริเวีย มีโอกาสได้ทดลองขับอีกครั้งกับรุ่นท๊อป 2.0i-S EyeSight ราคา 1,450,000 บาท ติดตั้งกล้องสเตอริโอ หรือกล้องคู่

Total75 75Facebook Line 0Twitter 0Email2.4Kviewsเรื่อง – ภาพ : นาธัส แสงสุริยะ ● ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด จัดให้สื่อมวลชนได้ทดลองขับรถเอนกประสงค์รุ่นล่าสุด ซูบารุ ฟอเรสเตอร์ ใหม่ ประกอบจากโรงงานในเมืองไทย ระยะทางรวมประมาณ 220 กิโลเมตร มีรถให้ทดลองขับ 2 รุ่นย่อย คือ รุ่นพื้นฐาน 2.0i-L และรุ่นกลาง 2.0i-S ซึ่งทีมงานมอเตอร์ทริเวีย มีโอกาสได้ทดลองขับ ส่วนรุ่นสูงสุด 2.0i-S ES ที่มาพร้อมระบบ EYESIGHT จะประกอบในเมืองไทยและเริ่มทำตลาดในช่วงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2562