Tag "ทุนการศึกษา"

65viewsประชาสัมพันธ์

64viewsประชาสัมพันธ์

43viewsประชาสัมพันธ์ ●   มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ.2562 แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุน ให้นิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมให้นิสิตนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา ไปพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ●   ตลอดระยะเวลากว่า 57 ปี ที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์

52viewsประชาสัมพันธ์ ●   ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และ ทีวีบูรพา จัดประกวดโครงงานสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในหัวข้อ ‘เทคโนโลยี ROAD SAFETY เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน’ มอบทุนการศึกษาจำนวน 40 ทุน รวมมูลค่า 760,000 บาท ในโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator Scholarship 2019 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ●   ฟอร์ดขยายขอบเขตการประกวดนวัตกรรมจากระดับอาชีวศึกษา ไปยังระดับอุดมศึกษาเป็นปีที่ 2 โดยนิสิตจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้ารางวัลชนะเลิศในระดับอุดมศึกษา จากผลงาน ‘องครักษ์ท่านเป่า ระบบลดการสาดและเหินน้ำ’ ได้รับทุนการศึกษารวม

122viewsภาพ : สุพรรณี ยังอยู่ ●   บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ชูผลงานนวัตกรรมของเยาวชนไทย เพื่อเป็นแรงผลักดันในการสร้างสังคมไทยไร้อุบัติเหตุ หลังไทยติดอันดับ 1 ประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากท้องถนนมากสุดในเอเชีย และอาเซียน พร้อมมอบรางวัลผลการประกวดโครงการ B2i (Bridge 2 Inventor 2019) นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง : Innovation for Smart Mobility และทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท มร.ฮิโรยูกิ ไซโตะ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ●   มร. ฮิโรยูกิ

55viewsประชาสัมพันธ์ ●   บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมปูรากฐานวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่นักศึกษาไทยผ่านโครงการการศึกษาระบบทวิภาคี BMW Service Apprentice Program ที่มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ ต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาอาชีวะ รุ่นที่ 6 ที่ผ่านการฝึกอาชีพจากผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยู มินิ และบีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราดอย่างเป็นทางการในประเทศไทย รวม 14 คน พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในโครงการรุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 รวม 51 คน โดยนักศึกษาทั้ง 3 รุ่นมาจาก 3 สถาบัน ได้แก่ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก