Tag "ทุนการศึกษา"

72viewsประชาสัมพันธ์

73viewsประชาสัมพันธ์

46viewsประชาสัมพันธ์ ●   มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ.2562 แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุน ให้นิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมให้นิสิตนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา ไปพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ●   ตลอดระยะเวลากว่า 57 ปี ที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์

56viewsประชาสัมพันธ์ ●   ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และ ทีวีบูรพา จัดประกวดโครงงานสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในหัวข้อ ‘เทคโนโลยี ROAD SAFETY เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน’ มอบทุนการศึกษาจำนวน 40 ทุน รวมมูลค่า 760,000 บาท ในโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator Scholarship 2019 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ●   ฟอร์ดขยายขอบเขตการประกวดนวัตกรรมจากระดับอาชีวศึกษา ไปยังระดับอุดมศึกษาเป็นปีที่ 2 โดยนิสิตจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้ารางวัลชนะเลิศในระดับอุดมศึกษา จากผลงาน ‘องครักษ์ท่านเป่า ระบบลดการสาดและเหินน้ำ’ ได้รับทุนการศึกษารวม

132viewsภาพ : สุพรรณี ยังอยู่ ●   บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ชูผลงานนวัตกรรมของเยาวชนไทย เพื่อเป็นแรงผลักดันในการสร้างสังคมไทยไร้อุบัติเหตุ หลังไทยติดอันดับ 1 ประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากท้องถนนมากสุดในเอเชีย และอาเซียน พร้อมมอบรางวัลผลการประกวดโครงการ B2i (Bridge 2 Inventor 2019) นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง : Innovation for Smart Mobility และทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท มร.ฮิโรยูกิ ไซโตะ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ●   มร. ฮิโรยูกิ