Tag "ทุนการศึกษา"

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email6viewsประชาสัมพันธ์ ●   ฟอร์ด สานต่อโครงการ ‘เปลี่ยนความรู้…สู่อาชีพ’ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิค มอบทุนการศึกษาและฝึกอบรม จำนวน 10 ทุน รวม 1 ล้านบาท เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสายงานการผลิต มอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ฟอร์ด ประเทศไทย โรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (เอฟทีเอ็ม) และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ●   “ฟอร์ดตระหนักดีว่าการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมาจากวิชาความรู้ที่ได้รับจากห้องเรียนและประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง โรงงานฟอร์ด

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email41viewsPress Release   ●   บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตยนตรกรรมระดับโลก ปูรากฐานการศึกษาและทักษะด้านยานยนต์แก่นักศึกษาอาชีวะในระบบทวิภาคีภายใต้โครงการ BMW Service Apprentice Program ต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด มอบทุนการศึกษาจำนวน 35 ทุน

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email63viewsPress Release   ●   มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ.2561

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email157views Press Release   ●   มูลนิธิกลุ่มอีซูซุในประเทศไทย สานต่อนโยบายหลักในการเป็น “นิติบุคคลที่ดีของสังคมไทย” จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 คัดสรรเยาวชนไทยที่มีผลการเรียนดี และมีจิตสาธารณะ จากสถาบันการศึกษา 235 แห่งทั่วประเทศ

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email182views Press Release   ●   นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย พร้อมด้วย นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า

Total: 20 20Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email152views Press Release   ●   ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator Scholarship ประจำปี 2017 เชิญชวนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email73views Press Release   ●   นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยและคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาประจำปี เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่นักเรียน

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email112views Press Release   ●   ดร.ปราณี เผอิญโชค ในนามกลุ่มบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาจำนวน 400,000

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email90views Press Release   ●   ไทยรุ่งฯ ผู้นำการออกแบบและผลิตรถยนต์อเนกประสงค์ของไทย ร่วมกับ มูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ “ไทยรุ่ง สร้างฝัน

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email290views Press Release   ●   กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์แห่งการเป็นนิติบุคคลที่ดีของสังคมไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาพิเศษประจำปี 2559 ให้แก่นิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ รวม