Tag "นิปปอนเพนต์"

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email32viewsPress Release   ●   บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย นายธวัช เบญจาทิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ นายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงาน

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email78viewsPress Release   ●   นายมนตรี ค้ำโพธิ์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ ร่วมเปิดโครงการซ่อมด่วนตัวถังและสี (BP Express) ภายใน 60 นาที ด้วยผลิตภัณฑ์ แนกซ์ อีคิวบ์ (Nax E-Cube WB) ที่สุดแห่งนวัตกรรมสีพ่นรถยนต์สูตรน้ำ ภายใต้คอนเซ็ปต์การใช้งานง่าย

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email37viewsPress Release   ●   นายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา K-CNS (K-CNS Training & Development Center) ศูนย์ฝึกอบรมงานซ่อมตัวถังและสี ที่มีเครื่องมือและระบบการจัดการที่ทันสมัยที่สุด

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email58viewsืรยยนPress Release   ●   นายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ แสดงความยินดี พร้อมมอบเงินจำนวน 10,000 บาท แก่ นายอัครเดช โพธิ์นาง ผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการซ่อมสี โดยนิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศรอบ

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email83viewsPress Release   ●   ประเทศไทยยังขาดแคลนแรงงานด้านช่างพ่นซ่อมสีรถยนต์ที่มีความเชี่ยวชาญอีกมาก ในขณะที่ตลาดรถยนต์มีแนวโน้มขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ เฉพาะเดือนมกราคม 2561 พบว่ามีผู้นำรถใหม่ป้ายแดงมาจดทะเบียนกับสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ จำนวน 268,989 คัน ส่งผลให้มีจำนวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email73views Press Release   ●   บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ โดย นางสาวสมสุข มิ่งขวัญโพธิ์ทอง ผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคนิค ผู้แทนบริษัทฯ รับโล่เกียรติคุณจาก นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในงานสัมมนา

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email88views Press Release   ●   นิปปอนเพนต์ เผยตลาดรถยนต์ไทยปี 2560 มีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้นร้อยละ 2-7 หรือคิดเป็นจำนวนรถยนต์ 785,000 – 825,000 คัน โดยทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีขั้นสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

Total: 3 2Facebook Line 0Twitter 1Google+ 0Email212views Press Release   ●   นิปปอนเพนต์ กลุ่มธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ระดับโลก เผยแนวโน้มตลาดปี 2560 ยังคงโตต่อเนื่อง ใกล้เคียงกันกับปี 2559 ที่ผ่านมา โดยในปีนี้นิปปอนเพนต์ได้เตรียมเพิ่มงบราว 80 ล้านบาท เพื่อจัดกิจกรรมเข้าถึงผู้ใช้-ช่างสี

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email150views Press Release   ●   นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรมช่างสีรถยนต์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ซึ่งศูนย์ดังกล่าว

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email107views Press Release   ●   นายทวีชัย ตังธนาวิรุตม์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด กลุ่มธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานง่วนเซียวประจำปี 2560