Tag "นิสสัน"

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email22viewsประชาสัมพันธ์

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email33viewsประชาสัมพันธ์

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email20viewsประชาสัมพันธ์

Total: 38 38Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email153viewsเรื่อง : AREA 54

Total: 63 62Facebook Line 0Twitter 0Google+ 1Email315viewsเรื่อง : AREA 54

Total: 32 32Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email204viewsเรื่อง : AREA 54

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email27viewsประชาสัมพันธ์ ●   นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย สานต่อโครงการแค่ใจก็เพียงพอ 2562 เพื่อส่งเสริมพัฒนาความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาทั่วประเทศไทย จัดการกับปัญหาวัสดุ ของเหลือใช้ ในท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมอัพไซเคิล โซลูชัน เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ●   ปีที่สามของโครงการฯ ได้รับแรงบันดาลใจจากมรดกแห่ง “การให้” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศให้ความสนใจ และเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 138 ทีม จาก 33 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ●  

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email26viewsประชาสัมพันธ์ ●   บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาค นิสสัน ลีฟ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า เจเนอเรชั่นแรก ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์พลังงานไฟฟ้า เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันได้อย่างลึกซึ้ง ●   การบริจาครถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของนิสสันที่จะพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสการศึกษาของเยาวชน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัยของทางมหาวิทยาลัย ●   “นิสสัน เปิดตัว นิสสัน ลีฟ เป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2553 นับเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 100% รายแรกของโลก

Total: 7 7Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email65viewsประชาสัมพันธ์ ●   บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งแคมเปญ Nissan All Ways Care ที่พร้อมมอบบริการตรวจสภาพรถยนต์ฟรี สำหรับลูกค้านิสสันโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มความอุ่นใจ ตลอดทุกเส้นทางระหว่างเทศกาลวันหยุดในช่วงปลายปีที่มาพร้อมกับการจราจรหนาแน่น จากสถิติของกระทรวงการคมนาคม พบว่าในช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา มีรถยนต์กว่า 1.6 ล้านคัน เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และคาดการณ์ว่าปีนี้จะมีจำนวนรถยนต์เพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้ แคมเปญด้านการบริการหลังการขายเพื่อดูแลรถยนต์ให้แก่ลูกค้านิสสันในช่วงท้ายปีนี้ ยังเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่าลูกค้าคือหัวใจสำคัญในทุกสิ่งที่นิสสันทำ ●   ภายใต้แคมเปญ Nissan