Tag "น้ำท่วม"

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email16viewsPress Release   ●   บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย นายแมทธิว กรอส (ซ้าย) ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพบริการ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุสึนามิในประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 60,000 บาท จากเพื่อนพนักงานและบริษัทฯสมทบ ให้แก่สภากาชาดไทย

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email26viewsPress Release   ●   บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำเงินช่วยเหลือพร้อมข้าวสารรัชมงคลและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย ตลอดจนจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email75views Press Release   ●   ผู้จัดจำหน่ายเชฟโรเลตในจังหวัดตรังและอำเภอหาดใหญ่ผนึกกำลังกับเชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทยดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายอำเภอของจังหวัดตรัง และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในจังหวัดสงขลา

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email68views Press Release   ●   เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทย ผนึกกำลังกับผู้จัดจำหน่าย 14 แห่ง เปิดตัวโครงการเชฟโรเลตพร้อมเคียงข้างพี่น้องชาวใต้สู้ภัยน้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือลูกค้าเชฟโรเลตที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคใต้ของประเทศไทย

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email56views Press Release   ●   พนักงาน บริษัท ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันจัดโครงการ “มอบรอยยิ้ม” ขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่มีผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ โดยช่วยกันรวบรวมเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบผ่านทางสภากาชาดไทย

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email47views Press Release   ●   เมื่อเร็วๆ นี้ นายชยภัค ลายสุวรรณ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยสื่อมวลชนสายยานยนต์ ร่วมมอบน้ำดื่มจำนวน 10,000 ขวด และสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้รับการบริจาคจากพนักงาน

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email45views Press Release   ●   นายเอกอธิ รัตนอารี กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานนวัตกรรมการปฏิบัติงาน บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินบริจาคเข้ากองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท

Total: 12 12Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email54views Press Release   ●   นิสสันดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2495 และเพื่อช่วยบรรเทาความความเสียหายจากอุทกภัยครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ นิสสันได้ดำเนินการจัดกิจกรรม

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email67views Press Release   ●   บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบรถยนต์ TR Transformer ให้แก่ คุณสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Total: 28 28Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email65views Press Release   ●   บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ผนึกกำลัง รวมน้ำใจ ร่วมกับร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ จัดทำโครงการ “เอ.พี. ฮอนด้า เพื่อสังคมไทย ช่วยภัยน้ำท่วม”