Tag "บริษัท ฐิติกร จำกัด"

168views Press Release   ●   บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย รายงานผลประกอบการประจำปี 2560 โดยมีกำไรสุทธิ 466.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.7% จาก 429.7 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา ประกาศจ่ายเงินปันผลอัตรา 0.52 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 0.45 บาทต่อหุ้น

107views Press Release   ●   บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย รายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพอร์ทเช่าซื้อไตรมาส 2/2560 เติบโต 4.0% มีผลกำไร