Tag "บ้านบางละมุง"

206viewsPress Release   ●   ตั้งแต่เด็ก สังคมไทยสอนให้เรารู้จักแบ่งปัน เสียสละแก่ผู้อื่นที่ด้อยโอกาสกว่า และเมื่อนึกถึง “การบริจาค” คนส่วนใหญ่ต่างคิดถึง “เงิน” เสื้อผ้า หรืออาหาร อันเป็นปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต แต่จะมีสักกี่คนที่นึกถึง “การบริจาคเวลา” ทั้งหมดนี้เป็นจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจของ ศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ ผู้ปกครอง