Tag "ปลูกป่าชายเลน"

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email84views Press Release   ●   นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พลโท พิษณุ บุญรักษา เจ้ากรมพลาธิการทหารบก และ นางฉวีวรรณ หุตะเจริญ ประธานมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email49views Press Release   •   บริษัท มาสด้า เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ปลูกจิตอาสานำพนักงานและผู้บริหาร กว่า 160 ชีวิต ลงพื้นที่สัมผัสวิถีแห่งชุมชน การดำรงชีวิตตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน เรียนรู้ความเป็นอยู่กับธรรมชาติของชุมชน ส่งเสริมให้พนักงานมาสด้านำมาประยุกต์ใช้กับโลกปัจจุบัน เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ส่งต่อสู่คนรอบข้างและสังคม พร้อมศึกษาระบบนิเวศน์ แหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทางน้ำ สร้างแรงบันดาลใจอนุรักษ์ธรรมชาติ ลุยปลูกป่าชายเลนเพิ่มพูนแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำสู่ความยั่งยืน •   นายฮิเดสึเกะ ทาเกสึเอะ ประธานบริหาร บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด