Tag "พรบ."

Total: 13 13Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email137views Press Release   ●   การที่รถคันหนึ่งออกมาวิ่งบนถนนได้ คนขับต้องมีความรับผิดชอบต่อทั้งตัวเองและเพื่อนร่วมทางไม่น้อยเลย เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ความเสียหายอาจหมายถึงทั้งชีวิตและทรัพย์สินทุกฝ่าย กฎหมายจึงกำหยดให้รถยนต์ทุกคันต้องทำประกันรถยนต์

Total: 1 1Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email27views Press Release   •   ประกันภัยรถยนต์ จำเป็นสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์และเจ้าของรถยนต์ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ทั้งจากเราเองหรือคู่กรณี หรือในกรณีที่เราเป็นคู่กรณีเอง รวมถึงในปัจจุบันอาการเจ็บป่วยบางอาการเกิดขึ้นเฉียบพลันในขณะขับขี่ ไม่ว่าจาก