Tag "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email41viewsPress Release   ●   นิสสัน ประเทศไทย เปิดตัวกิจกรรมปีที่สองของโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ” มุ่งเน้นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนในจังหวัดเพชรบุรี โดยนิสสันเริ่มดำเนินโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ ตามพ่อที่พอเพียง” ในปี พ. ศ. 2560 เป็นปีแรก โดยเฟ้นหาบุคคลต้นแบบจำนวน 10 คนที่น้อมนำคำสอนแนวคิด

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email28viewsPress Release   ●   นิสสัน ประเทศไทย สานต่อโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ” เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ด้วยการเดินหน้าให้การสนับสนุนชุมชนและโครงการต่างๆ… สำหรับปีที่สองนี้ นิสสัน จะเน้นการพัฒนาชุมชนด้วยการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้คนไทย

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email171viewsเรื่อง : สันติภพ นิ่มเล็ก  •  ภาพ สันติภพ นิ่มเล็ก และอีซูซุ   ●   ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2516 ที่ผ่านมา ทีมงาน Motortrivia ได้ร่วมเดินทางไปกับ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ “อีซูซุ คาราวานสัญจร” โดยเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบคาราวานทางรถยนต์ที่ทางอีซูซุจัดกิจกรรมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งได้รับการ

Total: 11 11Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email69viewsPress Release   ●   นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย สานต่อโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ ตามพ่อที่พอเพียง” มุ่งสืบสานคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

Total: 12 12Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email102viewsเรื่อง : motortrivia  •  ภาพ : นิสสัน ประเทศไทย   ●   เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย พาทีมงาน Motortrivia และคณะสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมเดินทางสำรวจความงดงามที่จังหวัดระนอง พร้อมพบกับ นายสุพจน์ กรประสิทธ์วัฒน์ ผู้ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Total: 190 190Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email302views เรื่อง : สันติภพ นิ่มเล็ก • ภาพ : นิสสัน/สันติภพ นิ่มเล็ก   ● นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) ยังคงสืบทอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ ตามพ่อที่พอเพียง” โดยชักชวนคณะสื่อมวลชน และทีมงาน Motortrivia เดินทางสู่จังหวัดสระแก้ว

Total: 17 17Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email181views เรื่อง : นาธัส แสงสุริยะ  •  ภาพ : นิสสัน ประเทศไทย   ●   บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด น้อมนำพระราชดำริด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า และช่วยเหลือสังคมอย่างไม่หวังผลตอบแทน ตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ ตามพ่อที่พอเพียง” นำคณะสื่อมวลชน

Total: 23 23Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email176views เรื่อง : สุพรรณี ยังอยู่ • ภาพ : นิสสัน ประเทศไทย   ●   นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำคณะสื่อมวลชนร่วมสืบสานแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ ตามพ่อที่พอเพียง” ประเดิมกิจกรรมแรก

Total: 10 10Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email142views Press Release   ●   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย และพระราชทานความสุขอย่างยั่งยืนตลอดรัชสมัย 70 ปี

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email79views Press Release   ●   กลุ่มสยามกลการ ร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย นายปราชญา เจริญยิ่ง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร และ นางอรทัย วงศ์กังแห (ที่ 2 จากซ้าย)