Tag "ยันม่าร์"

1.7KviewsPress Release   ●   ยันม่าร์เปิดตัวแทรกเตอร์รุ่นใหม่ Yanmar YM357A ทำงานง่ายทั้งงานนาและงานไร่ พร้อมด้วยระบบ SMARTASSIST Remote (SA-R) หรือระบบควบคุมทางไกลอัจฉริยะ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำ พร้อมเครื่องยนต์ทรงพลัง กำลังขับเคลื่อนสูง ประหยัดน้ำมัน ระบบเกียร์ซิงโครเมช

1.1Kviews Press Release   ●   ยันม่าร์ ผู้นำด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทย เปิดตัวรถเกี่ยวนวดข้าวรุ่นใหม่ Yanmar YH850 ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะจากยันม่าร์ ได้แก่ คันควบคุม