Tag "ยางกู๊ดเยียร์"

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email33viewsPress Release   ●   บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ขึ้นในกรุงเทพฯ โดยมี มร. ฟินบาร์ โอคอนเนอร์ (Finbarr O’Connor) กรรมการผู้จัดการ กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย เป็นผู้แถลงภาพรวมผลงานที่โดดเด่นด้านธุรกิจที่แสดงศักยภาพการเติบโตในปี พ.ศ. 2560