Tag "รอยัล เอนฟิลด์"

50viewsประชาสัมพันธ์ ●   รอยัล เอนฟิลด์ ผู้นำตลาดรถมอเตอร์ไซค์ขนาดกลางระดับโลก ประกาศให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางหรือฮับของการดำเนินธุรกิจประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเปิดสำนักงานแห่งใหม่บนชั้น 21 อาคารไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก สำนักงานแห่งใหม่นี้จะมีการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานใหญ่ของรอยัล เอนฟิลด์ในประเทศอินเดียโดยตรง มุ่งขยายธุรกิจระดับภูมิภาคในอาเซียน ●   สำนักงานระดับภูมิภาคอาเซียนของรอยัล เอนฟิลด์ในประเทศไทยบริหารงานโดย วิมัล ซุมบ์ลี หัวหน้าฝ่ายธุรกิจประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก รอยัล เอนฟิลด์ และหม่อมหลวง กมลชาติ ประวิตร ผู้จัดการรอยัล เอนฟิลด์ ประจำประเทศไทย ซึ่งจะรับผิดชอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ทั้งในด้านการตลาด การสื่อสาร การขาย การรับประกัน การบริการ การพัฒนาผู้จัดจำหน่าย และการเงิน ●