Tag "วีลแชร์"

216views Press Release   ●   มิชลิน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สนับสนุนยางรถยนต์ในโครงการรถบริการสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น พร้อมทั้งให้บริการ