Tag "ศูนย์บริการซันยอง"

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email47views Press Release   ●   ซันยองประเทศไทยให้ความสำคัญและใส่ใจในการพัฒนาทีมช่างและทีมงานด้านอะไหล่เป็นอย่างมาก โดยมีการจัดส่งทีมงานไปรับการอบรมทั้งทางด้านเทคนิคและด้านทักษะ

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email49views Press Release   ●   ซันยองจัดแคมเปญช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในสภาวะที่เศรษฐกิจยังอึมครึม ด้วยการมอบสิทธิ์ให้ผู้ขับซันยอง เพียงแค่เติมน้ำมันเท่านั้น ส่วนค่าบำรุงรักษาตลอดระยะเวลา 3 ปี

Total: 32 32Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email81views Press Release   ●   ซันยอง ประเทศไทย เผยทีมงานด้านบริการหลังการขายของซันยองทั่วประเทศ จะต้องปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการดูแลและซ่อมบำรุงรถยนต์ซันยองทุกคันอย่างต่อเนื่อง และเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา เพื่อรองรับกับยอด