Tag "ศูนย์บริการฟอร์ด"

Total: 3 2Facebook Line 1Twitter 0Google+ 0Email319views Press Release   ●   ฟอร์ด ประเทศไทย เดินหน้าขยายเครือข่าย เพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นางวรางคณา มัยลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้จำหน่ายและยกระดับประสบการณ์ลูกค้า

Total: 17 17Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email87views Press Release   ●   ฟอร์ด ประเทศไทย ยกระดับบริการผ่านกลยุทธ์หลัก 4 ประการ พร้อมเปิดตัวบริการใหม่ล่าสุด 60 Minutes Express Service Guaranteed Online Booking เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่ให้ลูกค้านัดหมายเข้ารับบริการตรวจเช็คตามระยะ