Tag "ศูนย์บริการมินิ"

1.3KviewsPress Release   ●   มิลเลนเนียม ออโต้ ผู้จำหน่ายรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูและมินิอย่างเป็นทางการ ภายใต้กลุ่มบริษัท มาสเตอร์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) หรือ เอ็มจีซี-เอเชีย เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2000 ประสบการณ์ยาวนานกว่า 18 ปี ในวงการยานยนต์ของไทย ส่งผลให้มีศักยภาพและความรู้ความสามารถรอบด้าน