Tag "สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน"

380views Press Release   ●   บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 (สมุทรปราการ) จัดโครงการฝึกอบรมด้านเทคนิคขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 – 21 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการจัดหลักสูตรพัฒนาช่างเทคนิค

217views Press Release   ●   กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 (สมุทรปราการ) สานต่อโครงการฝึกอบรมด้านเทคนิคขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 – 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้ได้จัดการฝึกอบรมการซ่อมรถยนต์ขั้นสูง