Tag "สนามทดสอบไทยบริดจสโตน"

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email53views Press Release   ●   เชฟโรเลต เซลส์ ประเทศไทยจัดกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัยกับเชฟโรเลต” สำหรับลูกค้าเชฟโรเลตทุกรุ่นเพื่อยกระดับเรื่องความปลอดภัย ที่สนามทดสอบยางไทย บริดจสโตน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้า

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email48views Press Release   ●   บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ “เสริมสร้างวินัยจราจรสู่ความ