Tag "สนามเด็กเล่น"

109viewsประชาสัมพันธ์ ●   ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มพันธมิตร หน่วยราชการ และผู้นำชุมชน ส่งมอบสนามเด็กเล่นแห่งใหม่ให้กับชุมชนนางเลิ้ง ชุมชนเก่าแก่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม หรือ FREC กรุงเทพฯ โดยฟอร์ดได้นำพนักงานจิตอาสาจาก โรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (เอฟทีเอ็ม) จังหวัดระยอง ร่วมกับนิสิตหลักสูตรการออกแบบสถาปัตยกรรมนานาชาติ หรือ INDA คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รังสรรค์วัสดุเหลือใช้จากโรงงาน เป็นสนามเด็กเล่นบนพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่นี้ ●   “สนามเด็กเล่นแห่งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ คืนสู่สังคม ซึ่งฟอร์ดภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำคัญที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือหลายฝ่าย เพื่อสร้างพื้นที่สาธารณะแห่งใหม่ให้กับชุมชนนางเลิ้งซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์ FREC ของเรา ฟอร์ดยินดีที่ได้นำวัสดุจากโรงงานเอฟทีเอ็มมาสร้างคุณค่า เปลี่ยนของเหลือใช้มาเป็นโครงสร้างของเครื่องเล่นให้กับเด็กๆ ในชุมชน” มร.

125viewsPress Release   ●   นางสาวชาลิน นานา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (ขวา) เข้ารับโล่จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในการสนับสนุนสนามเด็กเล่นที่ทำจากยางรถยนต์ รวมทั้งมอบหมวกกันน็อคให้แก่เด็กนักเรียนที่โดยสารรถจักรยานยนต์ ในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

289views Press Release   ●   นางสาวชาลิน นานา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ส่งมอบสนามเด็กเล่นที่ผลิตจากยางรถยนต์ใช้แล้ว และมอบหมวกกันน็อคให้แก่เด็กนักเรียนที่โดยสารรถมอเตอร์ไซด์ ในโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส

124views Press Release   ●   นายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (ขวา) เข้ารับโล่และเกียรติบัตร จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในการสนับสนุน

462views Press Release   ●   นางสาวชาลิน นานา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ส่งมอบสนามเด็กเล่นจากยางใช้แล้วของมิชลิน ประกอบด้วย อุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ จากยาง ในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส