Tag "สมาร์ทโฮม"

Total49 49Facebook Line 0Twitter 0Email306viewsPosted by : AREA 54   ●   นิสสัน สหราชอาณาจักร พร้อมจำหน่ายชุดระบบบริหารจัดการพลังงานภายในบ้าน ใช้ชื่อเรียบๆ ว่า Nissan Energy Solar ประกอบด้วยแผงโซลาร์ ชุดตู้แบตเตอรี่แพคสำรองพลังงาน และซอฟท์แวร์สำหรับบริหารจัดการพลังงาน โดยรวมคล้ายๆ กับชุดระบบ Powerwall ของเทสล่า เพียงแต่ในกรณีของ

Total15 15Facebook Line 0Twitter 0Email1.9KviewsPosted by : AREA 54   ●   ในปี 2015 เทสล่า มอเตอร์ ได้เดินหน้าบุกตลาดสมาร์ทโฮม เปิดตัว Powerwall ชุดแบตเตอรี่สำหรับจ่ายไฟ/สำรองไฟให้ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน พร้อมระบบชาร์จไฟกลับอัจฉริยะ สำรองไฟในช่วงจังหวะที่ปริมาณการใช้ไฟต่ำ หลีกเลี่ยงการรีชาร์จในช่วง Peak Hour หรือช่วงเวลาที่มีการใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด

Total38 38Facebook Line 0Twitter 0Email89views Press Release   •   โอกาสครั้งสำคัญที่จะนำคุณก้าวทันเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย และเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมเพื่อธุรกิจยุคดิจิตอลในภูมิภาคเอเชีย กับสุดยอดงานสัมมนา 3 งานสำคัญเพื่อสนับสนุนธุรกิจอาคารสูง โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจค้าปลีก การบริหารชุมชน