Tag "สัมมนา"

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email177views Press Release   ●   สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำทัพจัดโครงการสัมมนาและนิทรรศการรถยนต์ไฟฟ้า ประเทศไทยกับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ดึงตัวแทนจากภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมเสวนาในประเด็น