Tag "ส. เขมราฐ ทรานสปอร์ต"

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email247views Press Release   •   กลุ่มบริษัท ส. เขมราฐ ทรานสปอร์ต ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านขนส่งทั่วประเทศที่มีฐานให้บริการในจังหวัดอุบลราชธานี สั่งซื้อรถ ยูดี ทรัคส์ 40 คันเพื่อรองรับแผนขยายงานด้านการขนส่งสินค้าการเกษตรข้ามพรมแดนไทย-ลาวและไทย-กัมพูชา โดยทำการส่งมอบเบื้องต้นไปแล้วจำนวน 10 คันและล่าสุดได้ทำการส่งมอบเพิ่มเติมอีก 30 คัน •   นายณัฎฐชัย โควสุรัตน์ ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท ส. เขมราฐ ทานสปอร์ต เปิดเผยภายหลังการรับมอบรถยูดี ทรัคส์ รุ่น เควสเตอร์ (UD Trucks quester) จำนวน