Tag "อาร์ทีบี เทคโนโลยี"

476views Press Release   ●   บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำกัด เปิดตัวหูฟังสเตอริโอ 2 รุ่นใหม่ Jabra Sport Pulse Special Edition และ Jabra Sport Coach Special Edition เพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานที่ฉลาดขึ้น ให้คำแนะนำในการออกกำลังกายกับผู้ใช้งานใน

571views Press Release   •   อาร์ทีบีฯ เปิดตัวนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนภายใต้แบรนด์ Xiro (ซีโร่) พร้อมส่ง Xiro Xplorer-V ทำตลาดเป็นรุ่นแรก เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยาก