Tag "อีซูซุให้น้ำเพื่อชีวิต"

113viewsPress Release   ●   ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยกลุ่มอีซูซุในประเทศไทย โดย มร. ทาเคชิ คาซาฮาระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เดินหน้าสานต่อปณิธานในการส่งมอบระบบพัฒนา

92viewsPress Release   ●   กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย โดย มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มร. ชิเกะฮารุ คาเนโกะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โชนัน ยูนิเทค (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย คุณสุรัตน์ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

142viewsPress Release   ●   กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแก่เหล่านักเรียน-ครู และชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ประเดิมที่แรกของปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านเนินมะค่า อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งที่ 29

184views Press Release   ●   กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยมุ่งมั่นสานต่อปณิธานดำเนินการช่วยเหลือแก้ปัญหาน้ำดื่มในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องอย่างไม่มีวันสิ้นสุด จัดคาราวานส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งล่าสุด ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา

147views Press Release   ●   กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย คุณวิลาวัณย์ ไทยสงคราม ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท

182views Press Release   •   อีซูซุ เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมกับโครงการ อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต ที่กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย ร่วมมือกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดแก่โรงเรียน