Tag "อีสเทิร์นโพลีเมอร์"

209viewsPress Release   ●   รศ.ดร. เฉลียว วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และพลาสติกแปรรูปชั้นนำของโลก เผยว่าการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปีบัญชียังคงเป็นไปตามแผนธุรกิจ สำหรับกลยุทธ์ The New S-Curve บริษัท