Tag "อุบัติเหตุ"

Total0 0Facebook Line 0Twitter 0Email157viewsประชาสัมพันธ์ ●   ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย (Thailand Accident Research Center) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยด้านอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย แถลงความคืบหน้าการวิจัยอุบัติเหตุที่เกิดกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ใน “โครงการวิจัยเพื่อเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” (In-depth Accident Investigation in Thailand) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฮอนด้า และยามาฮ่า เพื่อเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ตั้งเป้าที่ 1,000 เคส ระหว่าง พ.ศ. 2559 ถึง 2563 ซึ่งล่าสุดเก็บข้อมูลแล้ว 600 เคส พบปัญหาเบื้องต้นคือผู้ใช้รถขาดทักษะในการคาดการณ์อุบัติเหตุ การควบคุมรถและไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน แนะวิธีแก้ปัญหาเร่งด่วนควรพัฒนาทักษะให้กับผู้ขับขี่เป็นลำดับแรก ●  

Total33 33Facebook Line 0Twitter 0Email331views Posted by : Fascinator.   ●   ก่อนหน้านี้ ชุดระบบสัญญาณเตือนการเปลี่ยนเลน หรือ LDWS : Lane Departure Warning System เป็นอะไรที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ระดับหรูหราโดยเฉพาะเท่านั้น แต่ทุกวันนี้เราสามารถใช้งานมันได้ทั่วไปในรถบ้านหลากหลายประเภท

Total26 26Facebook Line 0Twitter 0Email132views Press Release   ●   ฮอนด้า ประกาศจัดทำโครงการวิจัย “เพื่อเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ โดยฮอนด้า” เพื่อศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุยานยนต์ในเอเชียและโอเชียเนียระหว่างปี 2559