Tag "เอฟโอเอ็มเอ็ม"

Total: 93 93Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email1.1Kviews เรื่อง : AREA 54 • ภาพ : จันทนา เจริญทวี   ● ในงาน บางกอก มอเตอร์โชว์ ประจำปี 2561 นี้ มีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเริ่มเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยแบบจริงจังมากขึ้น (แม้ว่าเราจะยังไม่เห็นการขยับตัวของสาธารณูปโภคอย่างสถานีชาร์จแบตเตอรี่กันสักเท่าไร) อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ยุคของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในไทยนั้น อาจมาถึงเร็วกว่าที่คิด