Tag "แชฟฟ์เลอร์"

Total: 332 332Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email2.5Kviews Press Release   ●   กลุ่มบริษัทแชฟฟ์เลอร์ เปิดโรงงานแห่งแรกของบริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมพิธีเปิดงานครั้งยิ่งใหญ่ที่จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร. อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้เกียรติ