Tag "แท่นชาร์จไร้สาย"

156viewsประชาสัมพันธ์ ●   เมื่อเร็วๆ นี้ บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาการวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว โดยห้องปฏิบัติการ Fujimoto ร่วมกับ บริษัท NSK Ltd. และ บริษัท บริดจสโตนสโตน คอร์ปอเรชั่น ประกาศขยายการศึกษาวิจัยร่วมและโครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ในอนาคต ภายใต้การนำวิจัยตั้งแต่ปีที่ผ่านมาโดยองค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศญี่ปุ่น (JST), NSK และบริดจสโตนสโตน คอร์ปอเรชั่น นอกจากนี้ยังขยายความร่วมมือถึงข้อตกลงใหม่ในการจัดการสิทธิบัตรขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นผลมาจากโครงการและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบชาร์จไร้สายที่ใช้งานได้จริงสำหรับมอเตอร์ในล้อซึ่งติดตั้งในรถยนต์พลังไฟฟ้า (EVs) ●   โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยอาศัยไอเดียใหม่ๆ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยส่งเสริมความสำเร็จในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนกว่าด้วยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณต่ำ แผนการดำเนินงานปัจจุบันของโครงการมีกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2565 ภายใต้หัวข้อการวิจัยของ JST ที่มุ่งแก้ปัญหาที่จำเป็นของโลกที่เผชิญสู่การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ●   จากปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมของญี่ปุ่น 1,227 ล้านตันต่อปี

351views Press Release   ●   บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำกัด เปิดตัวแท่นชาร์จแบตเตอร์รี่แบบไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Energea (เอ็นเนอร์เจีย) พร้อมกัน 3 รุ่น ประกอบด้วย WIMOUNT, WIDOCK และ WIDISC ทุกรุ่นใช้เทคโนโลยี Qi แบบ Fast Charge กำลังไฟสูงสุด 10 วัตต์