Tag "แท๊กซี่"

131viewsPress Release   ●   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและจัดทำระบบจัดเก็บ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะด้านการท่องเที่ยวของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

163viewsPress Release   ●   นายแจ็ค เทพยสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเรียกรถโดยสาร 4 ล้อ แกร็บ ประเทศไทย (ที่ 3 จากขวา) และ ผศ. ดร. ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) ประกาศความร่วมมือให้บริการจุดจอดเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่น

1.6Kviewsภาพ : สุพรรณี ยังอยู่   ●   ไรเซน เอนเนอร์จี (Rizen Energy Co., Ltd.) ส่งมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้า BYD e6 (บีวายดี อีซิกส์) 101 คัน ให้กับ บริษัท อีวี โซไซตี้ จำกัด (EV Society Co., Ltd.) ผู้บริหารกิจการแท็กซี่ในสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก ผลักดันการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในภาคขนส่ง