Tag "แอ็กซอลตา"

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email27views Press Release   ●   บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ สำหรับกลุ่มลูกค้า Economy จากการขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดกลุ่มนี้ ขณะเดียวกันก็เริ่มขยายตลาดไปยังผู้ใช้ในอู่พ่นซ่อมต่างๆ และเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความคุ้มค่า

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email24views Press Release   ●   บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระบบสีพ่นรถยนต์อันดับหนึ่งของโลกทั้งสีน้ำและสีฝุ่น เปิดตัว ระบบบริหารจัดการสำหรับอู่พ่นซ่อมสีรถยนต์ (Paint Shop Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานพ่นซ่อมสีรถยนต์ให้ลูกค้า อู่ซ่อมรถยนต์ สร้างมาตรฐานงานซ่อม

Total: 22 22Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email221views Press Release   ●   แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (Axalta Coating Systems) ประกาศรายงานเทรนด์สีรถยนต์เป็นปีที่ 65 โดยสีขาวครองอันดับ 1 จากความนิยมทั่วโลกในปี 2017 อันดับ 2 ได้แก่สีดำ จำนวน 16 % ส่วนอันดับ 3 ได้รับความนิยมเท่ากัน ได้แก่สีเทาและสีเงิน จำนวน 11 % ทั้งนี้จากรายงานความนิยมด้านสีรถยนต์

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email119views Press Release   ●   แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ ผู้นำระบบสีพ่นรถยนต์อันดับหนึ่งของโลกทั้งสีน้ำและสีฝุ่น เปิดตัวผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมล่าสุดคุณภาพระดับโลก ทั้งกลุ่ม Upper Mainstream และ Lower Mainstream ตลอดจนผลิตภัณฑ์กลุ่ม

Total: 4 4Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email63views Press Release   ●   แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ เปิดตัว ศูนย์เทคโนโลยีเอเชียแปซิฟิก (the Asia-Pacific Technology Center หรือ APTC) แห่งใหม่ที่ประเทศจีน โดยดำเนินงานที่เขตหมินฮัง เซี่ยงไฮ้ โดยศูนย์เทคโนโลยีแห่งนี้

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email175views Press Release   ●   แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ ผู้นำระบบสีพ่นรถยนต์อันดับหนึ่งของโลกทั้งสีน้ำและสีฝุ่น สนับสนุนการแข่งขัน โตโยต้า สกิลส์ คอนเทสต์ 2017 ครั้งที่ 41 โดยในปีนี้ นับเป็นการสนับสนุนและมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 41

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email23views Press Release   ●   แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ ผู้นำระบบสีพ่นรถยนต์อันดับหนึ่งของโลก ทั้งสีน้ำและสีฝุ่น เปิดตัวระบบจัดการหน้าร้านสีพ่นรถยนต์ทางออนไลน์ (Paint Shop Management

Total: 68 68Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email78views Press Release   ●   Mercedes-AMG Petronas Motorsport และ Axalta Coating Systems ประกาศความร่วมมือยืนยันข้อสัญญาเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปีในการให้การสนับสนุนสีพ่นรถยนต์

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email104views Press Release   ●   แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ ประกาศเทรนด์สีรถยนต์ประจำปี 2017 จากการคัดเลือกของผู้ออกแบบสีและผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของแอ็กซอลตา ได้แก่