Tag "โชว์รูมฟอร์ด"

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email73viewsPress Release   ●   นางสาวยุคนธร วิเศษโกสิน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานฟอร์ด อาเซียน และกรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย และ นายวิชิต ว่องวัฒนาการ (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า และพัฒนาผู้จำหน่ายและประสบการณ์ลูกค้า ฟอร์ด ประเทศไทย พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ โพธิ์ใบกุล (ที่ 3

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email142views Press Release   ●   ฟอร์ด ประเทศไทย จับมือ 9 พันธมิตรผู้จำหน่ายฟอร์ด เปิดตัวโชว์รูมและศูนย์บริการใหม่อีก 11 แห่ง เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของฟอร์ดในการขยายเครือข่ายโชว์รูมและศูนย์บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมรองรับธุรกิจและฐานลูกค้าที่ขยายตัว

Total: 0 0Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email146views Press Release   ●   ฟอร์ด ประเทศไทย ประกาศเปิดตัวโชว์รูมและศูนย์บริการฟอร์ดรูปแบบใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Ford Mini 3S ประกอบด้วย Sales, Service และ Spare Parts ในหนึ่งเดียว เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ โชว์รูม

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email231views Press Release   ●   ฟอร์ด ประเทศไทย เล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของลูกค้าในภูมิภาค เปิดตัว ฟอร์ด ตะวันออก มอเตอร์คาร์ ชลบุรี โชว์รูมและศูนย์บริการแบบครบวงจรของฟอร์ดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ตอกย้ำเจตนารมณ์การขยายเครือข่าย

Total: 3 2Facebook Line 1Twitter 0Google+ 0Email294views Press Release   ●   ฟอร์ด ประเทศไทย เดินหน้าขยายเครือข่าย เพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นางวรางคณา มัยลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้จำหน่ายและยกระดับประสบการณ์ลูกค้า

Total: 18 18Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email163views Press Release   ●   ฟอร์ด ประเทศไทย นำโดย คุณวรางคณา มัยลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้จำหน่ายและยกระดับประสบการณ์ลูกค้า (ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วย คุณณรงค์ คองประเสริฐ

Total: 2 2Facebook Line 0Twitter 0Google+ 0Email424views Press Release   •   ฟอร์ด ประเทศไทย นำโดย นายณรงค์ สีตลายน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้จำหน่ายและยกระดับประสบการณ์ลูกค้า (ซ้าย) และ นายวิชิต ว่องวัฒนาการ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริการลูกค้า (กลาง) พร้อมด้วย นายกำธร ปราณธนชัย กรรมการ