Tag "โชว์รูมเชฟโรเลต"

187viewsPress Release   ●   เชฟโรเลต ประเทศไทย จับมือพันธมิตรธุรกิจ ขยายโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานรูปแบบ “3S” ซึ่งประกอบด้วย งานขาย งานบริการหลังการขาย และงานด้านอะไหล่ ในภาคตะวันออกและภาคเหนือ ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นต่อแบรนด์เชฟโรเลต รองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจของเชฟโรเลตในประเทศไทย